2014 m. lapkričio 24 d., pirmadienis

"Jeigu muša, reiškia - myli" arba kaip teisingai lupti žmoną

Tikriausiai daug kam girdėtos senos rusiškos patarlės „Jeigu muša, reiškia – myli“ kilmė gali būti geriau suprasta jei perskaitytume kai kuriuos pamokymus šeimos tėvui ir vyrui iš XVI a. rusų buitį bei kitus klausimus nagrinėjančios knygoje „Domostroj“ (teisingiausias vertimas, matyt, būtų „Namų tvarka“), kurios autorystė priskiriama tūlam dvasininkui Silvestrui (arba Spiridonui):


Dera vyrams auklėti žmonas savo su meile ir pavyzdingu mokymu: žmonos vyrų savo klausia apie visokią tvarką, apie tai, kaip sielą išgelbėti. Dievui ir vyrui įtikti ir namus gerai tvarkyti ir viskame vyrui paklusti; o ką vyras prisakys, su meile ir baime įsisavinti ir vykdyti pagal jo pamokymus ir pagal tai kas čia parašyta“ (originalus tekstas senąja rusų kalba: „Следует мужьям воспитывать жен своих с любовью примерным наставлением: жены мужей своих вопрошают о всяком порядке, о том, как душу спасти. Богу и мужу угодить и дом свой подобру устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж накажет, с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставлению и согласно тому, что здесь писано“).

To meto patriarchalinėje visuomenėje žmona buvo visiškai pavaldi savo vyrui (senieji religiniai raštai taip ir teigia: „šeima – tai atskira cerkvė, o vyras – jos patriarchas“). Be savo „išrinktojo“ sutikimo sutuoktinė negalėjo ne tik, kad savarankiškai kažką spręsti, bet netgi savavališkai išeiti už namų valdos (išskyrus ėjimą į pamaldas cerkvėje) ar pasirodyti akyse nepažįstamiems žmonėms.

Žmonos mušimas buvo tapęs visiška norma ir tikriausiai neretai pasibaigdavo gana tragiškai. Ne veltui tame pačiame „Domostrojuje“ perspėjama, kad namų šeimininkas gali fiziškai bausti žmoną, vaikus ir tarnus, tačiau „nei per ausį, nei per veidą nemušti, nei kumščiu į paširdžius, nei spyriu, nei lazda nedurti, nieku geležiniu ar mediniu nedaužyti“ (originalus tekstas: „ни по уху, ни по лицу не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ничем железным и деревянным не бить“.

Nepaklusniai žmonai „protinti“ namuose turėjo būti specialus rimbas. Plakti buvo rekomenduojama „likus vieniems“, be pykčio, su meile ir gerais ketinimais. O išplakus iškart atleisti tiek žmonai vyrui, tiek atvirkščiai: „turi vyras žmoną savo bausti, protinti ja baime likęs vienumoje, o nubaudęs atleisti ir papriekaištauti, ir švelniai pamokyti, bet nei vyrui ant žmonos nepykti, nei žmonai ant vyro – gyventi visada meilėje ir santarvėje“ (originalus tekstas: „должен муж жену свою наказывать, вразумлять ее страхом наедине, а наказав, простить и попенять, и нежно наставить, и поучить, но при том ни мужу на жену не обижаться, ни жене на мужа — жить всегда в любви и в согласии“).

Taigi, žmonų lupimas buvo toks kasdieniškas ir masinis reiškinys, kad savo žmonos „neprotinantis“vyras laikytas, atleiskite už išsireiškimą, skystakiaušiu, „popadiniu“, „netikru“ vyru. Mušimas – priešingai – vertintas kaip šventas, netgi tam tikrą religinę prasmę turintis šeimos reikalas: esą tik fiziškai „protinama“ žmona apsivalo nuo negerų minčių bei pagundų ir tik taip gali visa savo esybe atsidėti šeimai bei maldai.

Tokie laikai buvo, tokie laikai...

Iliustracija:
patriarchalinė moskovitų šeima.


7 komentarai:

 1. Visad sakiau, "Prie rusu buvo geriau"

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kažkaip neatrodo man, kad kitur Europoje mažiau lupdavo. Reiks pasigilinti kada.

   Panaikinti
  2. Užkabinot. Parašysiu reportažą šita tema ir aš. LDK Statutai tai tikrai neleido ranką prieš moterą kelt.

   Panaikinti
  3. O kur Jūsų reportažą galimą būtų paskaityti? Beje, tas "Domostrojus" nebuvo įstatyminė knyga, o tiesiog rekomendacija kaip "teisingai gyventi". Internete yra visas jos tekstas.

   Panaikinti
  4. Bus publikuotas mano bloge (www.kootvela.blogspot.com), bet ne greitai, nes pora knygų yra bibliotekoje, reiks nueiti nusirašyti, nes vienetinės, į namus neduoda.

   Panaikinti
 2. Prisiminiau B. Akunino knyga "Aukso skrynia", ten rusu moteriskiu gyvenimo salygos nekokios pavaizduotos XVIII a., dar iki Petro I.

  AtsakytiPanaikinti