2014 m. lapkričio 12 d., trečiadienis

"Geležinio Felikso" motinos kapas Vilniuje

Vilniaus Bernardinų kapinėse ne kiekvienas pastebės ne patį prabangiausią antkapinį paminklą ant kurio lenkiškai parašyta „Elena iš Januškevičių Dzeržinska, gimė 1849 m., mirė 1896 m. Ramybė pačios geriausios iš motinų sielai“.
Taip, tai garsiojo Felikso Dzeržinskio, bolševikinės ČK kurėjo ir raudonojo teroro įkvėpėjo motinos kapas.
Elena Januševska (Helena Januszewska) gimė iš Lietuvos kilusioje bajoriškoje šeimoje, garsaus Peterburgo profesoriaus duktė, išsilavinusi, kelias kalbas mokėjusi moteris. 

Pasižymėjo dideliu religingumu ir pirmuosius savo sūnaus žingsnius „revoliuciniame kelyje“ laikė paauglišku paklydimu. Mirė po sunkios ligos Varšuvoje, palaidota Vilniuje. Antkapis tikriausiai pastatytas jos vyresnės dukters Aldonos lėšomis. „Raudonasis Feliksas“, nepaisant to, kad, pasak jo biografų, labai mylėjo ir dažnai lankė sergančią motiną, dalyvauti jos laidotuvėse negalėjo.  

Kadangi savo kolekcijoje Elenos kapo nuotraukos neradau, pasiskolinau ją iš ekspertai.eu puslapio.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą