2014 m. spalio 8 d., trečiadienis

Pilsudskio širdies laidotuvės Vilniuje (daug foto)

1935 m. gegužės 12 d. vakare Varšuvoje nuo žarnyno vėžio mirė Juzefas Pilsudskis. Kitą diena du garsūs lenkų chirurgai, Viktoras Kalicinskis ir Jozefas Laskovskis, išėmė velionio galvos smegenis bei širdį. Pagal paskutinę Pilsudskio valią jo širdis turėjo būti palaidota Vilniuje. Kartu iš Suginčių prie Ukmergės į Vilnių atvežti ir Pilsudskio motinos palaikai, turėsiantys atgulti prie sūnaus širdies.Kaip Vilniuje vyko tos širdies laidotuvės, puikiai iliustruoja lenkiškame Skaitmeniniame liaudies archyve rastos foto. Tad dalinuosi.


Gedulingos mišios Šv. Teresės bažnyčioje Vilniuje


Urna su Pilsudskio širdimi.


Dabartinis Gedimino prospektas parengtas laidotuvių iškilmėms. Tolumoje matoma Vilniaus Arkikatedra, kuri tuomet buvo remontuojama.


Laidotuvių procesija juda Aušros Vartų gatve. Nešama Pilsudskio širdis. Link Didžiosios gatvės. Ant kariško lafeto matomas Lenkijos vėliava uždengtas karstas su Pilsudskio motinos palaikais, kurie taip pat buvo perlaidoti Rasose. Eisenoje dalyvavo Pilsudskio dukterys Vanda ir Jadvyga (pirmoje ir antroje eilėje).


Taip pat tuometinis Lenkijos prezidentas Ignacijus Moscickis (pirmas civiliai apsirengęs) bei kiti tuometinės valdžios atstovai. 


Eisena žengia Katedros aikšte. 

Lenkijos prezidento kalba Rasų kapinėse.


Prie kapo duobės Pilsudskio žmona Aleksandra perduoda urną jo dukteriai Vandai.


Vėl vyko gedulingos mišios. 


Savo atstovus atsiuntė ir daugelis visuomeninių lenkų organizacijų (ant kalnelio).


Didesni Lenkijos kariuomenės junginiai į Vilnių atsiuntė savo vėliavas.


Vėliavnešiai išsirikiavo prie lenkų karių kapų.


Pilsudskio širdies ir jo motinos kapas buvo įrengtas taip. 


Visą Vilniaus lenkmečio laikotarpį garbės sargyba prie kapo stovėdavo pastoviai. 


Karinis paradas Rasose. 


Vietos gyventojų su tautiniais rūbais delegacija. 


Tuometiniai vilniečiai.


Laidotuvės baigėsi. Tuometinis Lenkijos kariuomenės vadas Edward Rydz-Smigly palieka Rasas. 


nuotraukos paimtos iš 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Iliustracija viršuje: 
urna su Pilsudskio širdimi.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą