2014 m. spalio 7 d., antradienis

Apie karių atpažinimo žetonus

Kas yra identifikacinis kario žetonas? Paprastai tai metalinė plokštelė kurioje iškalami tam tikri kario duomenys: vardas, pavardė (arba kario numeris), kraujo grupė, galbūt – religija, kai kada asmens kodas, dalinio pavadinimas ar jo numeris. Šiandienos pasaulyje panašius žetonus nešioja ne tik kariai, bet ir tam tikrų pavojingų profesijų atstovai, pavyzdžiui, gaisrininkai, o neretai ir kai kurie civiliai. Juk niekas iš mūsų nežino kaip, kur ir kada išmuš paskutinioji...


Jau pats „identifikavimo žetono“ pavadinimas kalba pats už save. Tai dalykas, pagal kurį galima nustatyti asmeninius negyvėlio duomenis jei prie jo nėra dokumentų ar žmonių kurie jį pažįsta. Dažniausiai karių žetonai būna metaliniai ir yra nešiojami ant kaklo, tad palaikus galima identifikuoti netgi tuo atveju jeigu jie neatpažįstamai sudegtų ar visiškai suirtų. Tai, beje, labai padeda įvairioms paieškų grupėms, kurios tokiu būdu identifikuoja rastų kūnų likučius prabėgus keliasdešimt metų po žmogaus mirties. Masinių katastrofų ar stichinių nelaimių metu turėjusių ID žetonus kūnai paprastai atpažįstami greičiau. Žodžiu, naudingas daiktas ne tik kariui, bet ir civiliui, kad ir iš kurios pusės pažiūrėti...

Taigi, karių žetonai. Dažniausiai jie būna dvigubi arba gaminti iš vieno metalo lakšto su iš abiejų pusių iškalta ta pačia informacija. Antruoju atveju žetonas būdavo perlaužiamas per pusę. Žuvus kariui jo kovos draugai, jeigu būdavo galimybė, pasiimdavo žetoną (arba vieną jo dalį), ir tai buvo liudijimas vyresnybei, kad jų draugo jau nebėra gyvųjų tarpe.

Senovės graikų istorikas Diodoras Sicilietis rašo, kad prieš išvykdami į mūšį spartiečiai užrašydavo savo vardus ant mažų lentelių kurias prisirišdavo prie rankos tam, kad subjaurotus jų kūnus atpažintų artimieji. Viduramžiais mūšyje žuvusius kilminguosius atpažindavo pagal herbus ant jų skydų ar šarvų detalių. XIX a. JAV pilietinio karo metu abiejų pusių kovotojai rašydavo asmens duomenis ant medžiagos skiautės, o tą skiautę pasiūdavo po rūbų pamušalu. Turtingesni liedavosi medaliono pavidalo žetonus iš švino ar bronzos kuriuos kabindavosi ant kaklo, tačiau didžiausio savo populiarumo žetonai sulaukia maždaug XX a. pradžioje, kuomet karai tampa vis masiškesni, daugėja žuvusių, o kartu ir neatpažintų kūnų.

Panagrinėkime kai kurių šalių karių žetonus arba tai kas atliko tų žetonų vaidmenį.


1917 m. uždaromas carinės rusų armijos „žetonas“. Atidarius buvo galima rasti lapelį, kuriame užrašytas dalinys, kario laipsnis, pavardė, tikėjimas, gubernija, valsčius, gimimo metai ir tt. Buvo nešiojamas ant kaklo ir pasižymėjo nesandarumu (pavyzdžiui, galėjo kiaurai permirkti, raidės išsitrinti). Pradėti gaminti Pirmojo pasaulinio karo metu ir siųsti į frontą, tačiau iki bolševikinio perversmo jų spėta pagaminti labai nedaug.

 
Dar keletas carinių žetonų. Pirmoje iš kairės (viršutinėje eilėje) šifravimo pavyzdys: 7-oji 192-ojo pėstininkų pulko kuopa. 38 tikriausiai reiškė kario numerį kuopos sąrašuose.


Antrojo pasaulinio identifikacinė sovietų kario kapsulė. Buvo pagaminta iš plastmasės ir nešiojama kišenėje arba ant kaklo. Viduje buvo lapelis su kario vardu, pavarde, gimimo metais, laipsniu, šeimos adresu. Dalinys nurodomas nebuvo.

Sovietų Sąjungos kario žetonas. 

Vokietijoje pirmieji karių ID ženklai atsiranda 1866 m. per prūsų – austrų karą. Iš pradžių karių tarpe jie buvo labai nepopuliarūs ir jų kratydavosi: išmesdavo ar kur nors „pamiršdavo“. Reikalas tas, kad žetonai buvo siejami su mirtimi, todėl keldavo prietaringą baimę. Tikėta, kad jie pritraukia kulkas, ir tik karininkų įtikinėjimai, kad be žetono kario mirties atveju jo šeima negaus valstybės paramos, pakeitė situaciją. 


Kaizerinių jūrų pajėgų kario žetonas
 

Antrojo pasaulinio karo Vokietijos oro pajėgų (Liuftvafės) priešlėktuvinės gynybos kario žetonas.
499 – kario numeris, 4 – baterija, 16 – zenitinis divizionas. Kaip matome, žetonas pagamintas taip, kad jį galima buvo lengvai perlaužti per pusę.
 

 Waffen-SS „Kaukolės divizijos“ kario žetonas.
59 – kario numeris, 1 - oji kuopa, 14-as pėstininkų pulkas.

 
Latvijos SS legionieriaus žetonas.
205 – kario numeris, Antroji Latvijos SS savanorių brigada.

 
Bundesveras, 1961 metai.
G – Vokietija (Germany), K – katalikas, A – II kraujo grupė, 11 skaičių su viena raide yra identifikacinis kario numeris.


Ankstyvieji JAV kariuomenės žetonai. XIX a. pab. - XX a. pradžia. Kadangi šie žetonai priminė šunims kabinamus ženklelius, amerikiečiai juos praminė ir iki šiol vadina dog tag.

 
Amerikietiškas 1906 metų pavyzdžio žetonas. Tokie buvo naudojami ir Pirmojo pasualinio karo metais.
Kario vardas/pavardė: Paul H. Engle, 22 – pėstininkų pulko „C“ kuopa. 


JAV Antrojo pasaulinio karo laikų žetonai. 


Šiuolaikinio pavyzdžio JAV kariuomenės žetonai sukurti Vietnamo karo metu.

 
Ant riešo nešiojamas 1938 m. Prancūzijos kario žetonas.

 
1941 – 1944 m. Suomijos karių žetonas. Dėl savo formos jis buvo pramintas „šuns kaulu“. Jame būdavo iškalamas tik kario numeris ir jokios kitos informacijos.


Lenkiškas, 1939 m.


 Japonija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą