2014 m. spalio 11 d., šeštadienis

Antivokiška anglų propaganda I-ojo pasaulinio karo metais

Visiems žinoma, kad ir taikos, ir ypač – karo metu, propaganda stipriai veikia ištisų tautų gyventojų nuotaikas. Propagandos dėka vieną ir tą patį įvykį galima pateikti visiškai skirtingai: iškeliant į aukštumas saviškius ar visiškai demonizuojant priešą. Ir ypač čia pasistengė anglų propagandą, kurios spaudoje vokiečiai vaizduoti negailestingais barbarais ir karišką uniformą vilkinčiais monstrais. Žemiau pateikiami propagandiniai paveiksliukai iš to meto britų žurnalų.
  
Kraugeriai vokiečiai moteris ir vaikus naudoja kaip gyvąjį skydą.


Klastingai šaudo prisidengdami Raudonuojo kryžiaus ženklu. 


"Jus skraidėte oro balionu?" - paklausė vokiečiai vieno prancūzų miesto brumistro. "Ne" - atsakė šis. "Tuojau paskraidysite" - pareiškė vokiečiai ir pririšo burmistrą prie patrankos vamzdžio. Beje, tokį egzekucijos būdą, malšinandami sipajų sukilimą Indijoje, išrado ir naudojo būtent anglai, o ne vokiečiai. 


Vokiečiai šaudo į tik ką jiems padėjusį medicinos personalą. 


Merginos Rosettes "istorija" - tipiškas britų propagandos produktas. Buvo teigiama, kad neva vokiečiai gatvėje pagavo psichinę negalią turinčią merginą, apkaltino ją šinipinėjimu ir nušovė be jokio teismo. 


Vokiečiams nebūdingas riteriškumas. Propagandinės anglų spaudos puslapiuose rašyta apie vieną anglų karį, kuris bandė pagelbėti mūšio lauke sužeistiems vokiečiams. Vos anglas nusisuko - vokietis tuoj pat šovė jam į nugarą. 


Vokiečiai sušaudė prancūzų berniuką, kuris neišdavė saviškių pozicijų. 


Prancūzų valstietė spjovė okupantui į veidą ir už tai buvo nušauta ant savo namų slenksčio. 


Vienam prancūzų berniukui vokiečiai liepė nušauti nelaisvėje esantį tėvynainį.Užuot šovęs į saviškį, berniukas iššovė į vokiečių karininką ir tučtuojau krito kulkų suvarpytas.


Šį airių karį vokiečiai pririšo prie medžio ir nežmoniškai kankino. Ir tik netikėta prancūzų ataką jį išgelbėjo.


Vokiečiai naudoja karo pabėgėlius ir dvasininkus kaip gyvą skydą. 


Vokiečiai vykdo masines civilių egzekucijas. 


Karo belaisvius vokiečiai veža gyvuliniuose vagonuose. Protestuojančius negailestingai sumuša.


"Gyvasis skydas" virš vokiečių apkasų. 


"Nykryžiuotas kareivis" - didžiausias britų propagandos mitas. Pasak legendos, 1915 m., kautynių prie Ipro metu, vokiečiai pagavo karį iš kanadiečių korpuso, kurį žvėriškai nukryžiavo ant medžio (pagal kitą versiją - ant durų). 

Šis propagandinis triukas buvo toks sėkmingas ir sukėlė tokį didelį visuomenės pasipiktinimą, kad patys vokiečiai pareikalavo pateikti šios jų neva įvykdytos piktadarystės įrodymus. Anglai tučtuojau atrado įvykio "liudininkus", tačiau jų pasakojimai pasirodė labai abejotini. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą