2014 m. rugsėjo 17 d., trečiadienis

Povandeninis karas ir "Luizitanija"

1915 m. vasario 4 d. kaizerinė Vokietija paskelbė, kad Britanijos ir Airijos pajūrio ruožas tampa aktyvaus povandeninio karo zona. Tai reiškė, kad šiuose vandenyse bet kuris su Vokietija kariaujančių valstybių laivas, nesvarbu – karinis, žvejybinis, krovininis ar kruizinis jis bebūtų gali būti torpeduotas ir pasiųstas į dugną be jokio perspėjimo.

Tiesa, skelbdami povandeninį karą vokiečiai oficialiai įspėjo neutralių šalių gyventojus, kad plaukdami į Britaniją ar iš jos pastarieji labai rizikuoja.

Pavyzdžiui, 1915 m. balandžio 22 d. Vokietijos pasiuntinybė JAV išplatino tokį įspėjimą (tuomet amerikiečiai su vokiečiais dar nekariavo): 

Atkreipkite dėmesį!
Per Atlanto vandenyną ketinantiems plaukti keliautojams primenam, kad Vokietija kartu su savo sąjungininkais yra karo stovyje su Britanija ir jos sąjungininkais; Britanijos pakrančių vandenys yra paskelbti karo veiksmų zona, tad, remiantis oficialiu Vokietijos vyriausybės įsakymu, visi po Britanijos ar jos sąjungininkų vėliavomis šiuose vandenyse pastebėti laivai bus sunaikinti. Į šį ruožą britų ar jos sąjungininkų laive įplaukiantys keleiviai labai rizikuoja savo gyvybėmis!
Vokietijos imperijos pasiuntinybė,
1915 m. balandžio 22 d.“

Šis įspėjimas buvo oficialiai paskelbtas JAV gyventojams, jis spausdintas ant į Britaniją plaukiančių laivų bilietų, tačiau norinčių plaukti vis tiek atsirasdavo... 

1915 m. gegužės 7 dieną maždaug 20 km nuo pietinių Airijos krantų povandeninė vokiečių valtis U-20 torpedų šūviais atakavo iš JAV plaukiantį Anglijai priklausantį didžiulį keleivinį laivą „Luizitaniją“, kuris bematant nuskendo nusinešdamas apie 1200 žmonių gyvybių (tame tarpe žuvo 128 JAV piliečiai). 


Vokietijos apibrėžta "povandeninio karo" zona.

„Luizitanijos“ paskandinimas sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą tiek JAV, tiek kitose šalyse. Nepasitenkinimas buvo toks didžiulis, kad kaizeris Vilhelmas II buvo priverstas viešai pažadėti, kad nuo šiol joks keleivinis laivas nebus atakuojamas be įspėjimo su ta sąlyga jei tik jis nepradės bėgti ar ignoruoti vokiečių povandenininkų reikalavimų. Pagal susitarimą, aptikę civilinį laivą vokiečių povandeninių laivų vadai privalėjo susisiekti su numatomo paskandinti laivo įgula ir pareikalauti palikti laivą gelbėjimosi valtyse prieš tai kaip jis buvo atakuotas. Žinoma, kad šio paties kaizerio raginimo ne visuomet buvo laikomasi. Pavyzdžiui, 1915 m. rudenį tas pats U-20 užpuolė dar vieną keleivinį laivą, nors neretai elgtasi „riteriškiau“ (žinoma, kiek tai įmanoma karo sąlygomis). Yra užfiksuotų atvejų kai vokiečių povandenininkai iš tiesų leisdavo žmonėms palikti laivą ir pasitraukti valtyse saugiu atstumu prieš tai išsikvietus pagalbą. 


"Luizitanijos" keleiviai po laivo paskandinimo. Williamo Wyllie paveikslas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą