2014 m. rugpjūčio 2 d., šeštadienis

Pilsudskio testamentas ir širdis

Troškimą, kad jo širdis būtų palaidota Vilniuje, Juzefas Pilsudskis išreiškė savo prieš mirtį parašytame testamente, kurio kelis fragmentus išverčiau:
"Nežinau ar panorės mane palaidoti Vavelyje. Tebūnie! Tegul tada bent širdį palaidoja Vilniuje kur guli mano kareiviai, kurie 1919 m. man Vilnių kaip dovaną po kojomis numetė". 

 Kitoje testamento vietoje Lenkijos maršalas kalba ir apie savo motinos palaikus, kurie vėliau buvo perlaidoti taip pat Rasose:
"Prašau visų, kas mane mylėjo, perkelti mano motinos palaikus iš Suginčių Ukmergės paviete į Vilnių (...). Tesiilsi išdidi širdis motinos kojūgalyje. Motiną palaidoti su kariška pagarba, kūną vežti ant lafeto ir tegul visos miesto patrankos iššauna tokią atsisveikinimo salvę, kad Vilniaus langai sudužtų".

Iliustracija viršuje:
Pilsudskio testamento fragmentas. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą