2014 m. rugpjūčio 3 d., sekmadienis

"Dievas su mumis" ir vokiečių kariuomenės sagtys

Sakoma, kad šūkis "Dievas su mumis" yra be galo senas. Kai kas jį kildina iš Biblijos posakių (pavyzdžiui, „Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“ (Mt. 1, 22 -23), kiti teigia, kad Nobiscum dei (lot. Dievas su mumis) buvo žinomas dar Bizantijos kariams. Žymus lenkų rašytojas Henrikas Senkevičius savo romane „Kryžiuočiai“ Gott mit uns! įdeda į didžiojo kryžiuočių maršalo Fridricho fon Valenrodės lūpas, kuris „rankos mostu pakėlė į Žalgirio mūšį keturiolika geležinių riterių vėliavų“.

Nesiimsiu aprašinėti visų posakiui „Dievas su mumis!“ teikiamų prasmių, tačiau iš esmės savimi jos išreiškia šventą kovą už teisingą reikalą bei panašią simboliką.


Žodžiai Gott mit uns vokiečių kariuomenės pėstininkų sagtyse atsirado apie 1847 metus Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo IV valdymo laikotarpiu. Be šio užrašo sagtyje vaizduota karūna ir šlovės simbolis - lauro lapai. 


Tiesa, kadangi kaizerinė Vokietija buvo sudaryta iš daugybės istorinių žemių bei kunigaikštysčių, tai neretai kiekvienos jų kariai nešiojo savas sagtis. Pavyzdžiui, 1914 m. Bavarijos kariams išleistoje sagtyje vietoje Gott mit uns puikavosi užrašas In Treue Fest


Vokietijai pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį karą, žlugus monarchijai ir pertvarkius šalies kariuomenę, ginkluotosios pajėgos, Reichsveras, aprūpinamas naujomis sagtimis, kuriose vietoje kaizerio karūnos jau puikuojasi tradicinis šalies erelis. 


Reichsverui tapus Vermachtu sagtys vėl keičiamos. Pakinta erelio dizainas, jam į nagus pridedama svastika, o laurų vainikas pakeičiamas ąžuolo lapų vainiku. Užrašas Gott mit uns lieka ten pat. Beje, tarp Trečiajame reiche išleistų kariuomenės sagčių galima rasti ir ankstyvųjų variantų, kuriuose erelio galva pasukta į kairę (kaip "reichsverinėse"), tačiau vėliau nusistovėjo standartas, kad erelio galva turi būti pasukta į "uns".


To meto Vokietijos policijos sagtys irgi buvo su užrašu Gott mit uns ir didele svastika be erelio.


Pokario metais komunistinės VDR karių (Nationale Volksarmee) sagtyse buvo vaizduojamas tos šalies herbas, o Vakarų Vokietijos kariuomenė (Bundeswehras) pasiliko erelį, tačiau užrašą „Dievas su mumis“ pakeitė kiti trys žodžiai - „Vienybė, Teisė, Laisvė“ (vok. Einigkeit, Recht, Freiheit) iš Vokietijos himno: Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!“


Po Antrojo pasaulinio karo užrašas Gott mit uns dar kuris laikas buvo naudojamas Vakarų Vokietijos policijos sagtyse. Pavyzdžiui, štai pokario Žemutinės Saksonijos policijos sagtis su tradiciniu Saksonijos simboliu - žirgu. 


O štai kai kurie Bavarijos policininkai nešiojo sagtis su kalnų gėle. PASTABA!
Nacistinė simbolika šiame įraše pateikta išimtinai pažintiniais, o ne propagandos tikslais.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą