2014 m. liepos 23 d., trečiadienis

Kaip dvasininkai dvasininkus prikūlė

Viename iš XIX a. pabaigos Rusijoje leisto "Istorijos žinyno" numerių aprašyta gana įdomi XII a. Anglijoje nutikusi istorija, tad trumpai atpasakosiu:
Kartą nakties metu  į netoli Oksfordo esantį benediktinų vienuolyną užklydo du klajojantys dvasininkai ir pasiprašė nakvynės. Vienuoliai juos įleido, kadangi manė, jog tai atvyko kokie nors keliaujantys artistai ar juokdariai, su kuriais vienuoliais pasidalins maistu ir vynu mainais į linksmas istorijas bei šokius. 


Tačiau kai vienuoliai pamatė, kad tai ne artistai, o paprasčiausi dvasininkai - sumušė juos ir išvarė iš vienuolyno. Istorija nutyli, kuo visa tai baigėsi, bet jei įvykis pateko į to meto kronikas, tai matyt skandalo būta nemažo. 

Iliustracija:
XIX a. pab. - XX a. pradžios vokiečių dailininko Eduardo fon Griucnerio paveikslas. O nuotaikingi paties dailininko darbai "Istorijos įdomybėse" jau buvo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą