2014 m. balandžio 2 d., trečiadienis

Zaporožės kazokų laiškas sultonui (+18)

XIX a. pabaigoje rusų dailininkas Ilja Repinas nutapė savo žymųjį paveikslą "Zaporožiečiai" (turimi omenyje ne sovietiniai automobiliai, o Zaporožės gyventojai), kuriame vaizduojami laišką turkų sultonui rašantys narsieji ir ne mažiau aštrlialiežuviai Ukrainos kazokai. 

 XVII a. valdęs Osmanų imperijos sultonas Mehemedas IV Medžiotojas nusiuntė Zaporožės kazokams piktą laišką, ragindamas juos liautis puldinėjus sultono valdas, nusilenkti jo galybei ir pasiduoti.

Nors tiek sultono laiškas kazokams, tiek kazokų atsakymas turkų valdovui turėjo būti rašomi XVII a., tačiau anksčiausi abiejų tekstų variantai sutinkami šimtmečiu vėliau. Dėl šių tekstų autentiškumo kartais kyla ginčai, nors žinant kazokų būdą mažai kas abejoja, kad toks laiškas išties galėjo būti parašytas. 

Tyrinėtojams žinomi keli Zaporožės laiško Mehmedui IV variantai. Visi jie gana panašūs, bet aš nutariau išversti patį anksčiausią.Vertimas nėra visiškai tikslus ir kokybiškas, bet nepatenkintiems pridedu ukrainietišką tekstą.

Turkų sultonas kazokams:

"Aš, Žėrinčių vartų valdovas (Žėrinčiais vartais buvo vadinamas Osmanų sultono dvaras - mano.past.) ir sultonas, Ibrahimo I sūnus, Saulės ir Mėnulio brolis, Dievo vietininkas Žemėje, Makedonijos, Babilono, Jeruzalės, Didžiojo ir Mažojo Egipto valdovas, karalius virš karalių, valdovas virš valdovų, neprilygstamas riteris, nenugalimas karys, Gyvybės medžio saugotojas, Jėzaus Kristaus karsto globėjas, paties Dievo globotinis, musulmonų viltis ir paguoda, krikščionių siaubas ir didis gynėjas, liepiu jums, Zaporožės kazokai, pasiduoti man geranoriškai ir be jokio pasipriešinimo ir liautis mane neraminti savo puldinėjimais". 

Kazokų atsakymas buvo toks:

"Zaporožės kazokai turkų sultonui!
Tu, sultone, turkiškas kipše ir prakeikto velnio sūnau ir bičiuli, paties Liuciferio sekretoriau. Koks tu, po velnių, riteris, jei nuoga šikna ežio nepritrėški? Velnie tu, iššiktas tavo snukis. Neturėsi tu, kalės vaike, krikščionių sūnų po savimi. Tavo kariaunos mes nebijom, ant žemės ir vandenyje kausimės su tavimi, prakeiktas tu prieše! Pisk tavo motiną!
Babilono tu virėjas, Makedonijos račius, Jeruzalės aludaris, Aleksandrijos ožkų kailialupys, Didžiojo ir Mažojo Egipto kiauliaganys, Armėnų piktadarys, totorių makštis, Kameneco budelis, viso pasaulio kvailys, pragaro gyvatės anūkas ir mūsų bybio kablys. 
Kiaulės tu snuki, kumelės šikna, mėsininko šuva, nekrikštyta kakta, pisom tavo motiną!
Štai taip tau zaporožiečiai atsako. Neganysi tu krikščionių kiaulių. Tuo ir baigiam, kadangi nei dienos nežinom ir kalendoriaus neturim, mėnuo danguje, metai knygoje, o diena tokia pas mus kaip ir pas jus, ir užtat pabučiuok mus šiknon.

Pasirašė atamanas Ivanas Sirko su visa Zaporožės kazokų stovykla". 

Ukrainietiškas originalas:

Отвiт Запорожцiв Магомету IV
Ти, султан, чорт турецкий, i проклятого чорта сын і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй ты в чорта лыцарь, коли голою сракою їжака не вбъешь?! Чорт ты , высрана твоя морда. Hе будешь ты, сукiн сын, сынiв христыянських пiд собой маты, твойого вiйска мы не боiмося, землею i водою будем биться з тобою,враже ты розпроклятый сыну ! Распронойоб твою мать! Вавилоньский ты жихась, Макэдоньскый колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий кат, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего хуя крюк. Свиняча ты морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб,ну и мать твою йоб. От так тобi запорожцi видказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанских пасти. Теперь кончаемо, бо числа не знаемо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у кнызи, а день такий у нас, який i у вас, за це поцилуй за цэ в сраку нас!..

Пiдписали: Кошевой атаман Иван Сирко Зо всiм кошем Запорожськiм