2014 m. balandžio 17 d., ketvirtadienis

"Čia ilsisi nusidėjėlis"

Jeigu priėję prie pat pagrindinių Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios durų pasuktume galvą dešinėn, tai pamatytume paminklinę šios šventovės fundatoriaus Mykolo Kazimiero Paco (1624 – 1682 m.) lentą. Prieš mirtį Mykolas Pacas išreiškė norą būti palaidotas po jo statomos bažnyčios slenksčiu, o minėta lenta turėjo būti tarytum antkapio plokštė. Taip ir buvo padaryta, tačiau prabėgus šimtui metų po fundatoriaus mirties žaibas perskėlė lentą pusiau, todėl vėliau ji buvo išvilkta ir įmūryta prie bažnyčios durų. 


Ant jos rašoma: „Ši bažnyčia pradėta statyti 1668 m. birželio 20 d. Čia ilsisi nusidėjėlis (lot. Hic iacet pecator) 1682 m balandžio 4 d.“. Šią žaibo perskeltą lentą mūsų dienomis gali pamatyti kiekvienas.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą