2014 m. balandžio 16 d., trečiadienis

Anglų lankininkų ženklai

Daugumai žmonių puikiai žinoma dviejų iškeltų pirštų kombinacija, kurios plačiai paplitusi reikšmė – pergalės ženklas. Viduramžių Anglijoje, Šimtamečio karo laikotarpiu, šis simbolis buvo naudojamas kiek kita forma.
Pagrindinis anglų ginklas šiame daugiau nei šimtą metų trukusiame kare buvo garsusis ilgasis lankas „longbow“. Ir nors norint išmokti gerai juo naudotis reikėjo ruoštis daugybę metų, tačiau pigi ir paprasta gamyba lanką padarė labai populiariu to meto Anglijoje.

Dėl šių savybių ginklas dar kartais vadinamas „viduramžių kalašnikovu“.

Anglų lankininkų longbowmen'ų visa širdimi nekentė kilmingieji prancūzų riteriai, kuriuos ilgaisiais lankais apsiginklavę prasčiokai šienavo eilėje mūšių. Žinomiausi iš jų – Aženkūro (Agincourt, 1415) ir Puatje (Poitiers, 1356) mūšiai, tapę lankininkų triumfo simboliais. Pakliuvę į nelaisvę anglai, kurių didžiąją dalį kariuomenės sudarė lankininkai, būdavo nužudomi arba geriausiu atveju jiems nukertami rodomasis ir vidurinis dešinės rankos pirštai. Be šių dviejų pirštų buvo neįmanoma taikliai šaudyti galingais ilgaisiais karo lankais, kurie buvo dvigubai ar net trigubai galingesni už šiandienos olimpinėse žaidynėse profesionalių atletų naudojamus lankus. Dėl strėlės paleidimo technikos šie du pirštai tapo lankininkų simboliu. Jie buvo rodomi norint paerzinti ar pažeminti priešininką, pademonstruoti jam, kad šis turi reikalu su lankininku. Anglų lankininkų gestas senoviniame piešinyje 


Lankininkų gesto rekonstrukcija mūsų laikais

Yra teigiančių, kad anglai prancūzams rodydavo du į save nukreiptus pirštus, o prancūzų arbaletininkai anglams atsukdavo iškeltą vidurinį pirštą, kurio pagalba būdavo paleidžiamas arbaleto šūvis. Kartais manoma, kad ilgainiui prie šio ženklo prilipo angliška vulgarybė „fuck you“. Savo ruožtu rodydami priešams du iškeltus pirštus anglai rėkdavo „pluck yew“ kas reiškia „tempti kukmedį“ (būtent iš šio medžio buvo gaminami analogų Europoje neturėję ilgieji anglų lankai): „Matote, mes vis dar galime tempti kukmedį“. 


Naujieną atsiuntė Šaudymo ir lanko centro "Strėlė" narys.
Kviečiu apsilankyti jų puslapyje!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą