2014 m. kovo 19 d., trečiadienis

Kinder, Küche, Kirche

Vokiečių moterų paskirtį XIX a. pabaigos - XX a. pradžios visuomenėje apibrėžė 3K formulė, kuri reiškė tris žodžius - kinder, kueche, kirche (vaikas, virtuvė, bažnyčia). 
Šios sąvokos autorystė tiksliai nėra nustatyta, kadangi ją priskiria tiek "geležiniam kancleriui" Otui fon Bismarkui, tiek Vokietijos kaizeriui Vilhelmui II. Formulės reikšmė gana paprasta - esą moteriai gyvenime turėtų rūpėti tik namų buitis, vaikų auginimas ir atsidavimas Dievo malonei, o apie kažkokią valstybės tarnybą ar visuomeninę veiklą negalėjo būti nė kalbos.


Posakis tarytum apeliavo į skirtingą dvasinę ir fizinę lyčių prigimtį bei natūralų veiklos pasiskirstymą visuomenėje. Savaime suprantama, kad kaip tik tuo metu užgimstantis feministinis judėjimas negalėjo taikytis su panašiomis nuostatomis...
Hitleriniais laikais tradicinis moters vaidmuo visuomenėje taipogi pabrėžtas identiškai principais, tik čia bažnyčia užleido vietą vyrui - pagrindiniam patriarchalinės šeimos globėjui ir maitintojui. 1934 metais Adolfas Hitleris pareiškė: "Vokietės moters pasaulis - tai jos vyras, jos šeima, vaikai ir namai".
Pokario metais 3K nuostatos pradėtos laikyti senamadiška atgyvena.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą