2014 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

Neramumai Ukrainoje ir istorija (II dalis + foto palyginimai)


Ne taip seniai rašiau postą apie tai kuo įvykiai Kijeve man priminė viduramžių kautynes. Tuomet dar negalėjau nuspėti, kad bus tiek ne tik sužeistų, bet netgi ir žuvusių. TV kalbama, o spaudoje rašoma, kad abidvi pusės nevengia panaudoti kovinius šovinius, tad tai jau tikras šiuolaikinis miesto karas. Tad dabar kiek kitokie foto palyginimai. 1. Šauliai


Maidano barikadų šaulys.


Pirmojo pasaulinio karo laikų vokiečių snaiperis tranšėjose. 


"Berkuto" šauliai 

Mobilios vokiečių šturmo grandies pozicijos.

2. Sužeistieji ir negyvi


Sukilėliai išneša sužeistąjį (kitur rašė, kad nukautą)


Amerikiečių kariai išveda sužeistąjį.


Sužeistieji Kijevo centre. 


Į galvą sužeistas britų karys. 


Tie, kurie buvo užmušti. 


Buvo ir taip...

3. Liepsnojanti šarvuota technika


Dar pusė sekundės ir šis Molotovo kokteiliais apmėtomas šarvuotis suliepsnos visas. 


Degantis vokiškas "Tigras" Antrojo pasaulinio metais. 


Tas pats liepsnų apimtas šarvuotis (dešinėje) ir sukilėlių atakuojami spec. pajėgų kariai. 


Kautynės miesto gatvėse (Antrasis pasaulinis). 

4. Fronto linijoje


Molotovo kokteiliu ginkluotas Maidano kovotojas priešais liepsnų sieną. 


Kažkas panašaus Antrojo pasaulinio metais. Berods nuotraukoje užfiksuotas kautynių prie Charkovo momentas (fotografuota iš sovietų pusės). Ironiška, bet Charkovas irgi Ukrainoje. 

5.Karo belaisviai 


Maidano kovotojai veda savo karo belaisvius - prieš juo pasiųstos vidaus kariuomenės ir milicijos pareigūnus.


Rusai veda vokiečių belaisvius. Daugumą jų niekad negrįš namo. 

6. "Minosvaidis"


Toks vat Maidane sukonstruotas minosvaidis. Šauna tikriausiai suspausto oro balione pagalba. 


Mažyčiu lengvai nešiojamu minosvaidžiu ginkluoti vokiečių kariai. 

7. Ir "granatsvaidis"...


Nelabai nutuokiu kas čia tokio sukonstruota ir kaip tai veikia (tikriausia šaudo petardom), tačiau kiek primena žymujį vokišką pancerfaustą (foto žemiau).


8. Pastatų šturmas


Prieš akimirką Maidano kovotojai metė į pastato vidų "molotovą". 


Sovietų kariai šturmuoja sugriautus pastatus Stalingrade. 

9. Arsenalas


Maidano "granatos"


Antrojo pasaulinio laikų Molotovo kokteiliai Britanijos muziejuje.

Žemiau esančiose foto parodytas kitas kovon mestas arsenalas. 


Guminės kulkos, kurias naudojo spec. pajėgos. Dabar, sako, jau kuris laikas ir kovinės švilpia. 


Akinančios ir kurtinančios granatos. Dabar tokios yra ne tik pas miliciją ir vidaus kariuomenės karius, bet ir pas sukilėlius. 


Ir dar velnias žino kas: varžtai, veržlės, petardos, vinys ir pan. 


Radiniai Antrojo pasaulinio mūšių vietose. Žemė prifarširuota šovinių tūtų, sviedinių skeveldrų, žuvusiųjų kaulų. 

P.S. Foto susirankiotos iš visur. 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą