2014 m. vasario 22 d., šeštadienis

Neprigiję Pirmojo pasaulinio karo išradimai

Vykstant Pirmajam pasauliniam karui daugybė išradėjų pradėjo savo šalių kariuomenėms siūlyti įvairiausias inovacijas, kurios jų manymu turėjo padėti pasiekti pergalių. Buvo kuriamos šarvuotos vienvietės slėptuvės, veidą nuo skeveldrų saugančios kaukės, kabliais šaudančios patrankos ir pan. Daugumas šių išradimų pasirodė nelabai efektyvūs, todėl neprigijo, tačiau kai kurie, kaip, kad, pavyzdžiui, šarvuotos liemenės buvo dar patobulintos ir naudojamos mūsų dienomis. 

Vienvietis šarvuotas "tankas". Įlindęs į vidų karys judėjo pirmyn pasispirdamas kojomis ir galėjo šaudyti pro angą priekyje.


Už tokio skydo galėjo judėti nemažai karių. Kartu galima buvo ir šaudyti pro tam skirtas angas.

Apkasų įrengimas granatoms ir bomboms svaidyti.Štai taip prancūzų kariai norėjo įveikti vandens telkinius.


O vokiečiai išrado kovinį katamaraną.


Ir vandens slides.


Spygliuotoms priešų užtvaroms įveikti turėjo būti pasitelktos mažo kalibro kabliais šaudančios patrankos. Kablys su prie jo prikabinta virve turėjo įstrigti spygliuotose vielose, o tuomet į virvės galą įsikibę kariai bandydavo tas spygliuotas vielas nutraukyti.


Tokių patrankų su kabliais foto.


Dar vienas siūlomo vienviečio stumiamo šarvuočio variantas.


Karo medikų šarvuotis. Kaip matyti jame buvo vietos ir sužeistajam paguldyti.


Nemaža prancūzų karių laidynė granatoms ir bomboms laidyti.


Vokiečiai kartais naudojo štai tokias neperšaunamas geležines liemenes, kurios pasirodė pakankamai sunkiomis ir nepatogiomis.


Veidą sauganti kaukė.


Austrai sukūrė neperšaunamą sulankstomą liemenę, kuria karys galėjo vilkėti

Ir stumti prieš save tarytum neperšaunamą skydą.

Tai ne tualetas, o šarvuotas stebėjimo bokštelis.


Motociklas su kulkosvaidžiu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą