2014 m. vasario 16 d., sekmadienis

Lietuviškos heraldikos mįslės - kepurė ir juodas karys

2009 m. balsas.lt pasirodė keli Violetos Rutkauskienės straipsniai lietuviškos heraldikos tema, kurie mano manymu nebuvo pakankamai įvertinti. Juose autorė pateikia neįtikėtinai įdomių ir tikriausiai daug kam nematytų senosios lietuviškos heraldikos pavyzdžių. Ne tik, kad nematytų, bet ir keliančių nemažai klausimų. Taigi, prabėgus beveik penkiems metams „Istorijos įdomybėse“ nutariau pakartotinai pateikti šiuos pavyzdžius su trumpais komentarais iš V.Rutkauskienės tekstų.

 


Lietuvos hercogo herbas -1480 m. spausdintoje K. Grunenbergo kronikoje: "Das Wappenbuch Condrads von Grunenbergs: Ritters und Burgers zu Konstanz"
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/301534/lietuvos-valdovu-herbai-bavarijos-bibliotekos-herbynuose/3
Lietuvos herbas iš Kondrado Grunenbergo kronikos (Das Wappenbuch Condrads von Grunenberg, Ritters und Burges zu Constanz), 1480 m.

V.Rutkauskienė:
"Pačiame piešinio viršuje matomas skydas, joje stilinga bajoriška (?) kepurė, o prie jos metraštininko paliktas įrašas skelbia: “Alt Littavo”- kas vokiškai reiškia “Senoji Lietuva“. Šis herbas sutinkamas ir kituose Bavarijos bibliotekoje saugomuose senuosiuose herbynuose. Pastebėtas jis ir Ciuriko herbyne (The Zurich Rool of Arms), kuris sudarytas remiantis 1340 m. vokiško herbyno faksimile. Tik šveicarai jį priskiria ne Senajai Lietuvai, o su klaustuku Rutenijai?, Maskovijai?, Rusijai?. Tuo tarpu vokiečiai visuose herbynuose šį herbą pristato kaip Senosios Lietuvos simbolį. Taigi, iš 1480 m. spausdinto K. Grunenbergo herbyno sužinome apie mums niekur negirdėtą Senosios Lietuvos herbą. Žemiau po juo atvaizduotas puošnus keturių laukų herbas su dviem heraldinėmis figūromis.Virš herbo esantis įrašas byloja, jog čia matome Lietuvos hercogo herbą (Hercog von Littavo). Dešiniosios pusės pirmame skyde baltu apsiaustu vilkintis raitelis ant balto žirgo, rankoje laiko pakeltą kalaviją. Kitame skydo lauke dešinėje vaizduojamas juodas karys ar riteris su pakeltu kalaviju, ranka besiremiantis į riterišką skydą". 




V. Rutkauskienė:
"Šios kopijos pasirodę atskiru leidiniu ir vokiečių datuojamos 1602-1604 metais. Skydo laukų spalvos - raudona ir auksinė. Raudoname skydo lauke - kalaviją pakėlęs raitelis ant balto žirgo. Auksiniame skydo lauke matome kalaviju užsimojusį juodą karį, kita ranka besiremiantį į ryškiai mėlynos spalvos skydą. Likusieji du skydo laukai atsikartoja šachmatine tvarka".

Verta kiek nors trumpai apibūdinti šiuos Lietuvos istorijai iki šiol nematytus, bet labai įdomius herbus. Sustokime pradžioje ties šiame rašinyje rodomu paveiksleliu Nr. 2. Kairėje iliustracijos pusėje matome Rumunijos hercogo herbą - dvigalvį erelį. Jis mums nėra svarbus, tai prie jo ir negaiškime laiko. Dešineje pusėje matomi du Lietuvai priskiriami herbai. Pačiame piešinio viršuje matomas skydas, joje stilinga bajoriška(?) kepurė, o prie jos metraštininko paliktas įrašas skelbia: “Alt Littavo”- kas vokiškai reiškia “Senoji Lietuva“. Šis herbas sutinkamas ir kituose Bavarijos bibliotekoje saugomuose senuosiuose herbynuose. Pastebėtas jis ir Ciuriko herbyne (The Zurich Rool of Arms), kuris sudarytas pasiremiant daryta 1340 m. vokiško herbyno faksimile. Tik šveicarai jį priskiria ne Senajai Lietuvai, o su klaustuku Rutenijai?, Maskovijai?, Rusijai?,. Tuo tarpu vokiečiai visuose peržiūrėtuose herbynuose šį herbą pristato be jokių abejonių kaip Senosios Lietuvos simbolį. Taigi, iš 1480 m. spausdinto K. Grunenbergo herbyno sužinome apie mums niekur negirdėtą Senosios Lietuvos herbą.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/301534/lietuvos-valdovu-herbai-bavarijos-bibliotekos-herbynuose/4
Verta kiek nors trumpai apibūdinti šiuos Lietuvos istorijai iki šiol nematytus, bet labai įdomius herbus. Sustokime pradžioje ties šiame rašinyje rodomu paveiksleliu Nr. 2. Kairėje iliustracijos pusėje matome Rumunijos hercogo herbą - dvigalvį erelį. Jis mums nėra svarbus, tai prie jo ir negaiškime laiko. Dešineje pusėje matomi du Lietuvai priskiriami herbai. Pačiame piešinio viršuje matomas skydas, joje stilinga bajoriška(?) kepurė, o prie jos metraštininko paliktas įrašas skelbia: “Alt Littavo”- kas vokiškai reiškia “Senoji Lietuva“. Šis herbas sutinkamas ir kituose Bavarijos bibliotekoje saugomuose senuosiuose herbynuose. Pastebėtas jis ir Ciuriko herbyne (The Zurich Rool of Arms), kuris sudarytas pasiremiant daryta 1340 m. vokiško herbyno faksimile. Tik šveicarai jį priskiria ne Senajai Lietuvai, o su klaustuku Rutenijai?, Maskovijai?, Rusijai?,. Tuo tarpu vokiečiai visuose peržiūrėtuose herbynuose šį herbą pristato be jokių abejonių kaip Senosios Lietuvos simbolį. Taigi, iš 1480 m. spausdinto K. Grunenbergo herbyno sužinome apie mums niekur negirdėtą Senosios Lietuvos herbą.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/301534/lietuvos-valdovu-herbai-bavarijos-bibliotekos-herbynuose/4


Lietuvos hercogo herbas -1480 m. spausdintoje K. Grunenbergo kronikoje: "Das Wappenbuch Condrads von Grunenbergs: Ritters und Burgers zu Konstanz"
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/301534/lietuvos-valdovu-herbai-bavarijos-bibliotekos-herbynuose/3
Lietuvos hercogo herbas -1480 m. spausdintoje K. Grunenbergo kronikoje: "Das Wappenbuch Condrads von Grunenbergs: Ritters und Burgers zu Konstanz"
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/301534/lietuvos-valdovu-herbai-bavarijos-bibliotekos-herbynuose/3
 Vytauto Didžiojo herbas Ulricho Richentalio Konstanco suvažiavimo kronikoje 1414-1418 m., publikuotoje 1483m. Augsburge (leidinys saugomas JAV, Rosenwald Collections and Special Collection Division of the Library of Congress).
Vytauto Didžiojo herbas, Ulricho Richentalio Konstanco suvažiavimo kronikoje 1414-1418 m., publikuotoje 1483m. Augsburge. Šis vertingas leidinys saugojamas JAV, Rosenwald Collections and Special Collection Division of the Library of Congress
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/298206/lietuvos-vytis-tukstantmecio-virpesy/2


Vytauto Didžiojo herbas iš tos pačios Ulricho Richentalio kronikos.


Lietuvos herbas iš XVI a. pirmosios pusės "Wappenbuch, Suddeutschland" herbyno.


Mano (ne specialisto) komentaras:
Sakykime, kad tai iš tiesų lietuviški herbai, bet tas juodas karys ir kepurė - ganėtinai keisti simboliniai sprendimai. 
Jeigu manyti, kad tai nėra Vakarų heraldikos sudarinėtojų išmonė, tai kepurę gal ir galima susieti su kunigaikščio valdžia (didžiojo kunigaikščio kepurė?), bet juodas karys man siejasi ne tik su Trakų žemės herbu, bet ir panašus... į kažkokį Afrikos genties čiabuvį. Tiesa, juodaodžių vaizdavimo senojoje Europos heraldikoje būta (kad ir Šv. Mauricijus ar vadinamoji "mauro galva"), bet kuo jie siejasi su Lietuva? Šv. Mauricijaus galva buvo Rygoje įkurtos "Juodagalvių brolijos" herbe, tačiau mūsų krašte nieko panašaus neturime. Na, gali būti, kad tai tiesiog heraldinis spalvinimas padarė Trakų žemės karį "juodaodžiu", bet pavyzdžiui sprendžiant iš gana detalaus vaizdavimo Kondrado Grunenbergo kronikoje europiečiu jį sunku pavadinti. Gali būti ir taip, kad koks nors lakios fantazijos viduramžių heraldikos sudarinėtojas prie tradicinės Vyties pridėjo savo elementų "iš lempos", o kiti jo pasekėjai ir vėlesnių herbynų autoriai jau šventai tikėjo, kad tai tikrieji Lietuvos ir jos valdovų simboliai. Žodžiu, mįslė, kurią išspręsti kol kas ganėtinai sunku. 
Na o pabaigai pridedu nuorodas į minėtus V. Rutkauskienės straipsnius:







Komentarų nėra:

Rašyti komentarą