2013 m. gruodžio 2 d., pirmadienis

Jehovos liudytojų telegrama Adolfui Hitleriui

Apie tai, kad nacistinėje Vokietijoje buvo persekiojami Jehovos liudytojai (ten jie buvo vadinami Biblijos tyrinėtojais – bibelforšeriais) galima pasiskaityti Balio Sruogos knygoje „Dievų miškas“.


Liudytojai buvo represuojami dėl kelių priežasčių. Jie atsisakydavo kelti dešinę ranką nacistiniam pasisveikinimui, prisiekti Adolfui Hitleriui kaip vokiečių tautos fiureriui ir kancleriui, bibelforšeriai neidavo į jokią karo tarnybą, nesutikdavo dirbti jokių su karo pramone susijusių darbų. Idėjiškiausi mieliau sutikdavo būti sušaudyti ar pasodinti į koncentracijos stovyklą nei pakeisti savo religines nuostatas. 

Režimas atsakė piktai. Iš pradžių bibelforšeriams buvo apribotos pilietinės teisės, atimtos socialinės garantijos, jie varyti iš darbo, jiems uždrausta mokėti bet kokias pašalpas. Po to kaip „asocialusis elementas“ ir „žydiško bolševizmo statytiniai“ bibelforšeriai sodinti į kalėjimus bei koncentracijos stovyklas. Tiesa, priešingai daugeliui koncentracijos stovyklos kalinių, Jehovos liudytojai galėjo išeiti į laisvę su sąlyga, kad pasirašys oficialų dokumentą, kuriame jie viešai išsižadės savo sektantiško mokymo, nutrauks ryšius su kitais bibelforšeriais, taps lojaliais Vokiečių reicho piliečiais, iškilus būtinybei vyks į frontą ar dirbs karo pramonėje. 

1934 m. visos Vokietijos Jehovos liudytojų bendruomenės užvertė hitlerinę vyriausybę laiškais, kuriuose rašė, kad Trečiojo reicho įstatymai prieštarauja Dievo įstatymams, o Dievas yra aukščiau už bet kokius fiurerius ir žmonių kurtus įstatymus. 

Vokietijos bendruomenių pavyzdžiu pasekė ir kitos Jehovos liudytojų bendruomenės visame pasaulyje. Tais pačiais metais jos nusiuntė Hitleriui telegramą, kurioje rašoma:

„Blogas Jūsų elgesys su Jehovos liudytojais piktina žmones ir žemina Dievą. Liaukitės persekioti Jehovos liudytojus, kitaip Dievas sunaikins Jus ir visą Jūsų partiją“. 

Reicho kanceliarija gavo keliasdešimt tūkstančių panašių telegramų, po ko Hitleris prižadėjo sunaikinti šiuos „išsigimėlius“ (čia fiurerio pavartotas žodis).


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą