2013 m. lapkričio 30 d., šeštadienis

Ričardo Liūtaširdžio įstatymai prieš konfliktuojančius kryžiuočius

Kadangi Kryžiaus žygiuose dalyvaudavo įvairiausio plauko piliečiai, barniai bei rimtesni konfliktai tarp jų dažnai įsižiebdavo dar nepasiekus Šventosios žemės. Ypač pavojingi konfliktai buvo laivuose, kurie gabeno kryžiuočius į Palestiną, todėl Anglijos karalius Ričardas Liūtaširdis (1157 – 1199 m.) išleido įsakymą, nukreiptą prieš ramybės drumstėjus:

Kiekvienas, kuris ką nors nužudys, bus pririštas prie negyvėlio ir, jeigu tai nutiks jūroje, bus išmestas už borto, o jeigu ant žemės, bus palaidotas gyvas kartu su nužudytuoju. Jeigu teisėti liudininkai patvirtins, kad kažkas su ginklu puolė bičiulį, jo ranką būtina nukirsti. Jei kas nors trenks bičiuliui be kraujo praliejimo, tą reikia triskart panardinti jūroje. Keikimasis ir burnojimas prieš Dievą baudžiamas bauda priklausomai nuo nusižengimų skaičiaus. Nuteistajam už vagystes būtina nuskusti galvą, išvolioti dervoje ir plunksnose, o po to išlaipinti į krantą pasitaikius pirmai progai“. 
Iliustracija viršuje: kryžiuočiai sėda į laivus.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą