2013 m. lapkričio 11 d., pirmadienis

Petro I nurodymai kaip elgtis svečiui pokyliuose (asamblėjose)


Kaip žinia, Rusijos caras Petras I garsėjo savo ekstravagantišku elgesiu, keistomis iniciatyvomis bei įsakymais. Iš jo valdymo laiku yra išlikusios caro rekomendacijos pokylių (vadinamųjų asamblėjų) svečiams, kurios buvo užrašytos Petro I patarėjo Aleksandro Menšikovo.
Iš XVII – XVIII a. rusų kalbos caro priesakus nebuvo taip jau lengva išversti, o aš nesu profesionalus vertėjas, tad skaitantiems rusiškai dedu ir originalų tekstą. Apie garbingą svečiavimąsi asamblėjose

Prieš pasirodant viešumoje svečiui derėtų būti:

 • Nusipraususiam kruopščiai, nepraleidžiant „tų“ vietų;
 • Nusiskutusiam švariai idant damų švelnybėms bjauriais gaurais nepakenkti;
 • Pusiau alkanam ir kiek pagėrusiam, arba išvis;
 • Apsirengusiam padoriai, bet ne per daug, išskyrus damas puikiąsias. Pastarosioms leistina saikingai savo išvaizdą kosmetika papuošti. Gracija, linksmumu ir gerumu skirtis nuo grubių kavalierių;
 • Staiga atsidūręs šviesioje salėje - ūpo neprarask, kūnų nestabarėk, o atvirkščiai – nelaukdamas į svečių tarpą įsijunk;
 • Į svečius atėjęs su namų išplanavimu iš anksto blaivia galva susipažink, o ypač dėmesį atkreipk kur yra klozetai. Šias žinias į tą proto kertelę atsidėk, kuri vynui mažiausiai pasiduoda;
 • Valgyk saikingai, kad apsunkęs pilvas šokiui netrukdytų;
 • Gerk į valias kol kojos laiko. Jei nelaiko – gerk sėdėdamas. Gulinčiam gert neduok, kad neužspringtų, nors ir prašys. Paspringusiems šlovė! Kadangi tokia mirtis Rusioje nuo seno garbinga yra;
 • Jei saiko nejauti – draugu pasikliauk;
 • Nusigėrusius guldyti atsargiai, kad nesužeisti, ir, kad netrukdytų šokiams. Guldyti atskirai ant grindų, kitaip atsibudus sumišimo neišvengsi;
 • Bėdą pajutęs nepanikuok, tačiau greitu žingsniu eik į vietą minėtą, kelyje negaišdamas ir visas pastangas sutelkęs tave piktybiškai išdavusio pilvo numalšinimui;
 • Būdamas be žmonos, arba, neduokdie, viengungis, į moterų puikybes žvelk ne su atviru godumu, o slapčia – jos tai pastebi. Neabejok – tokia maniera ir jas pagerbsi, ir kaip įžūlėlis nepagarsėsi;
 • Rankomis veik labai atsargiai ir tik tikrą ženklą pamatęs, kad tai galima, kitaip jos sumišimą ant veido ilgai nešiosi, kadangi gailesčio jos nepažįsta;
 • Be dainos nėra linksmybės Rusioje, tačiau jas pradeda su šeimininko ženklu. Neįsijausk, kaimyno klausykis – bliaudamas vienas supanašėsi su Balaamo asile. Muzikalumu ir saldžiu balsu, priešingai, - susilauksi daug svečių pagryrų.
 • Atmink, damų širdis labai į muziką linkusi. Pasinaudok tuo ir pamyluotas neliksi.
 • Pamatęs asamblėjoje personą kilmingą, o, kad ir carą, ūpo neprarask, burnos neatidarinėk, tačiau ir neišsišok – pataikauti vargu ar sugebėsi, o štai pakenkti sau girtas trigubai nei blaivas gali.
Po šio su Dievu - pirmyn! Šio priesako laikykis visuomet, o ne bandyk atsiminti kuris punktas stovėdamas kaip kuolas linksmybių sūkuryje. 

----

О ДОСТОИНСТВЕ ГОСТЕВОМ, НА АССАМБЛЕЯХ БЫТЬ ИМЕЮЩЕМ

Перед появлением многонародным гостю надлежит быть:
1. Мыту старательно, без пропускания оных мест.
2. Бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиною мерзкой урон не нанести.
3. Голодну наполовину и пьяну самую малость, а то и вовсе.
4. Обряженным вельми, но без лишнего перебору, окромя дам прелестных. Последним дозволяется умеренно косметикою образ свой обольстительно украсить. Особливо грацией, веселием и добротой от грубых кавалеров отличительными быть.
5. В освещённом зале возникнув вдруг — духом не падай, телом не дубей, напротив, — округлив руки и не мешкая в кипение гостевое со рвением включайся.
6. В гости придя, с расположением дома ознакомься заранее на легкую голову, особливо отметив расположение клозетов, а сведения эти в ту часть разума отложи, коя винищу менее остальных подвластна.
7. Яства употребляй умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствия танцам не учинять.
8. Зелье же пить вволю, понеже ноги держат. Буде откажут — пить сидя. Лежащему не подносить — дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава! Ибо сия смерть на Руси издревле почётна есть.
9. Ежели меры не знаешь — на друга положись, оный страж поболее государственных бдений имеет.
10. Упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберёшься.
11. Беду почуяв, не паникуй, но скорым шагом следуй в место упомянутое, по дороге не мешкая и все силы употребляя на содержание в крепости злодейски предавшего тебя брюха.
12. Будучи без жены, а то, не дай Бог, холостым, на прелести дамские взирай не с открытой жадностью, но из под тишка — они и это примечают. Hе сомневайся — таким манером и их уважишь, и нахалом не прослывёшь.
13. Руками же действуй сильно остерегаясь и только явный знак получив, что оное дозволяется, иначе конфуз свой на лице будешь носить долго, ибо пощады не знают.
14. Без пения нет веселья на Руси, но оное начинают по знаку хозяйскому. В раж не входи, соседа слушай — ревя в одиночку, уподобляешься ослице валаамской. Музыкальностью и сладкоголосием, напротив снискаешь многие похвалы гостей.
15. Помни, сердце дамское вельми на музыку податливо, используй сие, и обласкан будешь непременно.
16. Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и царя, духом не падай, рот не разевай, но и не высовывайся — услужить вряд ли сможешь, а досадить спьяну втройне против обычного способней.
За сим, с Богом, вперёд!!! Сию заповедь применять постоянно, а не вспоминать какой пункт, стоя чурбаном посреди веселья.

Dar apie Petro I iniciatyvas šiame bloge:


2 komentarai:

 1. Atsakymai
  1. Įrašykit dokumento pavadinimą rusiškai ir jus gausite daugybę rimtų ir nerimtų jo kopijų. Žinoma, kad ne iš Rusijos archyvo ėmiau.

   Panaikinti