2013 m. lapkričio 20 d., trečiadienis

Iš blaivyklų istorijos

1902 metų rudenį Tulos mieste atsidarė pirmoji Rusijoje, o gal ir pasaulyje, blaivykla, kuri vadinosi „Prieglauda apgirtusiems“. Nakvynės namai buvo išlaikomi iš miesto iždo ir pagrindinė jų paskirtis buvo „suteikti nemokamą prieglobstį, rūpestį ir medikų pagalbą tiems asmenims, kurie bus policijos pagalba ar kitokiais būdais surenkami Tulos miesto gatvėse sunkioje ar bejausmėje būklėje“. „Prieglaudą apgirtusiems“ sudarė du skyriai. Pirmasis – pati blaivykla, antrasis – patalpos alkoholikų vaikams, kurie galėjo čia praleisti naktį atskirai nuo girtuokliaujančių tėvų. 

Vienas iš blaivyklos darbuotojų buvo vežėjas, kuris turėjo važinėti miesto gatvėmis bei rankioti besivoliojančius pijokus. Vėliau panašios blaivyklos atsirado ir kituose Rusijos miestuose. Bolševikams atsidūrus valdžioje, visos blaivyklos uždarytos, tačiau 1931 metais atidarytos vėl. Įdomus faktas tas, kad 1940 m. L.Berijos įsakymu visi girtuoklių nakvynės namai buvo perduoti NKVD žinion (anksčiau jų personalas buvo pavaldus sveikatos apsaugos struktūroms).
Įrašo iliustracija nors ir ne carinių laikų, bet tinka.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą