2013 m. lapkričio 22 d., penktadienis

Apie kapinių tvoras

1267 m. Anglijos Ekseterio vyskupas Peteris Kvinelis (Quinel, apie 1230 - 1291 m.) įsakė visas kapines jo vyskupijoje aptverti tvora, kad nė vienas gyvulys negalėtų ganytis ant ten augančios žolės. Prižiūrėti savo gyvulius ir neleisti jiems trypti „šventų vietų“ buvo paraginti ir dvasininkai. Vyskupas rašė: „Visos kapinės ir bažnyčios turi būti aptvertos nuo visokios nešvarybės todėl, kad jos yra šventos, ir todėl, kad jas saugo šventųjų relikvijos“.
Nuotraukoje senų kapinių tvora.