2013 m. lapkričio 22 d., penktadienis

Apie Hitlerį, bet ne Adolfą

Mažai kas žino, tačiau Adolfo Hitlerio sūnėnas Haincas (Heinrichas) Hitleris dalyvavo Antrajame pasauliniame kare ir žuvo sovietų nelaisvėje.
1920 m. gimęs Haincas (vyresniojo Adolfo Hitlerio brolio sūnus iš antrosios santuokos) nuo pat jaunų dienų palaikė savo dėdės idėjas, priešingai nei jo vyresnysis brolis nuo pirmosios tėvo žmonos.
1938 m. Haincas Hitleris baigė elitinę Nacionalpolitinę akademiją (NAPOLA) ir pasirinko kario karjerą. Būdamas jaunesniuoju karininku jis priimamas į vieną iš artilerijos pulkų ir kartu su jo kariais dalyvauja įsiveržime į Sovietų Sąjungą Centrinės vokiečių armijų grupės sudėtyje. 1942 m. sausio 10 d. dvidešimt vienerių metų amžiaus Haincas Hitleris patenka į sovietų nelaisvę ir po mėnesio nukankinamas Butyrkų kalėjime Maskvoje. 

Palaikų vieta iki šiol nežinoma. Savaime suprantama, kad prie tokio Hainco Hitlerio likimo prisidėjo ir giminystės ryšys su žymiuoju dėde, o Haincas, pasak kai kurių šaltinių, buvo pats mylimiausias bei labiausiai vertinamas fiurerio sūnėnas. Nepaisant tarytum privilegijuotos padėties Vermachte, Haincas Hitleris tikriausiai vengė naudotis savo giminystės ryšiais. Stulbinamos karjeros kariuomenėje jis nepasiekė, dažnai dalyvaudavo priešakinių pozicijų kovose, o didžiausias jo apdovanojimas – antrojo laipsnio Geležinis kryžius.
Viršuje viena iš retų Hainco Hitlerio nuotraukų. 

3 komentarai: