2013 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis

Apie čigonus Europoje

Manoma, kad savo metu po Europą čigonai paplito iš Bizantijos imperijos, į kurią buvo atkeliavę galbūt iš Persijos. Būtent Bizantijoje kai kurios čigonų grupės priėmė krikščionybę ir netgi naudojosi tam tikromis suteiktomis privilegijomis. Čia jie minimi kaip amatininkai, gyvūnų dresuotojai, būrėjai ir keliaujantys artistai. Byrant Bizantijos imperijai čigonai pradeda migruoti toliau į vakarus...

Pirmieji čigonų taborai Vakarų Europoje sukėlė vietos gyventojų susidomėjimą ir netgi tuometiniai valdovai kvietė juos į savo dvarus, kad čigonai papasakotų kas jie tokie ir ko atvykę. Tikėtina, kad iš pradžių čigonai nebuvo vertinami neigiamai, kadangi kai kurie valdovai jiems suteikdavo apsaugos raštus, žadėjo tam tikrą globą ir aprūpinimą, tačiau vėliau šaltiniuose vis dažniau atsiranda užuominų apie čigonus kaip apie amžinus prašytojus, smulkius vagišius, apgavikus, būrėjus ir valkatas. Nuolatos priimami įstatymai prieš elgetas ir klajojančius benamius tiesiogiai palietė ir čigonus, kurie, priešingai nei prie žemės „pririšti“ valstiečiai, gyveno iš vietos į vietą keliaujančiomis bendruomenėmis. Tuometinės valdžios akimis čigonai nedirbo jokio visuomenei naudingo darbo, todėl buvo laikomi ne tik, kad nepatikimu, bet ir pavojingu elementu.
Švedijoje 1637 metų įstatymas numatė karti visus pagautus čigonų vyrus. Vokietijoje 1714 m. įstatymas reglamentavo vyrus bausti mirtimi, o moteris ir vaikus ženklinti specialiais įdagais. Anglijoje negailestingai persekioti ne tik čigonai, bet ir tie, „kas nuolat bendraus ir palaikys draugiškus santykius su „egiptiečiais“ (taip buvo vadinami čigonai). Moravijoje ir Bohemijoje čigonams buvo nupjaunamos ausys. Daugelyje šalių čigonai buvo priversti nuolat slapstytis ir gyventi miškuose, o tai gimdė gandus apie tai, kad čigonai grobia krikščionių vaikus, užsiima magija bei kanibalizmu. Antičigoniški įstatymai daugelyje Europos kraštų buvo atšaukti XVIII a. pab. - XIX a.

Paveiksliukas viršuje – Čigonų šeima, 1552 m.
Paveiksliukas apačioje - Istorinė čigonų migracija.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą