2013 m. spalio 31 d., ketvirtadienis

Lenkų - vokiečių karo propagandos pavyzdžiai.

Žinoma, propaganda yra propaganda, o demagogija yra demagogija, bet čia tai jau virš visko. Štai 1939 m. leisto lenkų laikraščio „Goniec Wieczorny“ numeris, kurio titulinis puslapis lenkų-vokiečių karo metu (kuomet lenkų kariuomenė beviltiškai traukėsi) mirgėjo antraštėmis: "Lenkų kariuomenė puola!", "Lenkų lėktuvai bombarduoja Berlyną", ir pan. Kai sakant, jeigu jau meluot, tai su užmoju... Įdomu kaip jautėsi panašius tekstus kūrę autoriai? Tiesa, pralaimėjimus paversti laikraštiniais laimėjimais buvo būdinga ne tik lenkams. 1941 m. vasarą sovietų kariuomenė užleidinėjo miestą po miesto, tačiau laikraščiai trimitavo apie didžias pergales prieš „vokiečių fašistus“. 1945 m. tokius pačius propagandinius triukus naudojo ir vokiečiai, kurie maitino tautą viltimis, kad padėtis fronte stebuklingai taisosi ir beliko tik truputį pasitempti...