2013 m. spalio 5 d., šeštadienis

Kablelio istorija

Visiems mus žinomo kablelio protėviu galima pavadinti skersinį brūkšnį (/), kuris lotyniškai vadintas virgule, tai yra, „pagaliuku“. Rašyboje šis ženklas pradėtas naudoti XIV a. norint tekste pažymėti trumpą pauzę. Vėliau „pagaliuko“ apačioje buvo pridėta trumpa uodegėlė, o pats ženklas grafiškai sutrumpėjo ir nuslinko į šrifto linijos apačią. Mums pažįstamas kablelis pirmą kartą panaudotas Anglijoje 1534 m. ir tapo dažniausiai tekste sutinkamu skyrybos ženklu. Britanijoje ir Vokietijoje jis vadinamas žodžiu comma/komma, kas graikų kalboje reiškia „nupjautą dalį“. 
Ne taip seniai rašiau ir apie visiems žinomo ampersando kilmę