2013 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis

Tikrasis plėšiko Tado Blindos likimas (iš carinių laikų dokumentacijos)

Filmai apie kilnų plėšiką Tadą Blindą mums visiems žinomi, tačiau jo asmenybė ir likimas buvo kiek kitokie. Carinė Lietuvos administraciją garsaus plėšiko mirties aplinkybes aprašo taip:
„1877 m. Balandžio 27 d. Kauno gubernatoriaus pranešimas Vilniaus gubernatoriui.


Šiaulių apskrities pirmos nuovados pristavas pranešė man, kad balandžio 22 d., penktą valandą vakaro, per prekymetį Luokės miestelyje, netoli žydo Jovelio Lapideso karčiamos, Luokės valsčiaus valstietis Tadas Blinda, gretimų apylinkių didžiausias vagis ir arkliavagis, bei kiti asmenys, kurie yra nežinomi, susikivirčijo, o paskui pradėjo muštynes, kurias nuraminti atvyko vietos tūkstantininkas su policijos tarnautojais, viršaitis, du žandarų puskarininkiai. 

Jie pradėjo vaikyti susirinkusiuosius, tačiau aikštėje buvę žmonės, išgirdę, kad muša Blindą, tiek vyrai, tiek moterys, tiek vaikai, puolė į muštynių vietą ir, čiupę kas pakliuvo, daužė Blindą ir šaukė, kad reikia jį užmušti. Pasipildavo akmenys arba smūgiai į policininkus arba kitus asmenis, bandžiusius ką nors sulaikyti ar išvaikyti. Vietos tūkstantininkas Aleksejevas gavo akmeniu į galvą, taipogi apkultas ir viršaitis. Stačiatikių cerkvės šventikas Rozovas mėgino prabilti į žmonių sąžinę, bet ir į jį pradėjo mėtyti akmenimis ir purvu. Pagaliau buvo pakviestas Luokės klebonas, kuris, atvykęs į piktadarystės vietą, taip pat bandė įkalbėti minią ir, pasinaudojęs šiokia tokia sumaištimi, paliepė įnešti Blindą į karčiamą. Tačiau vos tik jie spėjo užsklęsti karčiamos duris ir paguldyti Blindą į lovą, apspitusi minia pradėjo mėtyti akmenis į langus: buvo girdėti šauksmas, kad jei neatiduosią Blindos, padegsią karčiamą. Tada klebonas liepė išgabenti Blindą per užpakalines karčiamos duris į valsčiaus valdybą. Kai jį išvedė, vėl puolė žmonių minia ir, nepriėjus valdybos, Blindą pagrobė ir pradėjo akmenimis bei kuolais mušti jį per galvą. Klebonas, matydamas, kad ir jo įtikinėjimai negelbsti, rado būda pargabenti Blindą į arešto namus, kur Blinda dar truputį kvėpavo, nieko nekalbėjo, o nepraėjus nė valandai mirė. Muštynėse dalyvavo ne vietiniai gyventojai, bet atvykę į mugę iš kitų Telšių parapijų. Buvo 300 žmonių, beveik visi įtūžę.
 
Apie tai turiu garbės pranešti Jūsų prakilnybei. Gubernatorius Bazilevskis“. 

Nurašiau iš Rimos Praspaliauskienės knygos "Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos - XIX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje".
 
Kadangi tikroji Tado Blindos išvaizda nežinoma, tai tiesiog įdėjau Luokės miestelio nuotrauką, paimtą iš miestai.net forumo. 

1 komentaras:

  1. nuvainikavot Blindą :). O jau beveik kaip herojus įaugęs į mūsų sąmonę.

    AtsakytiPanaikinti