2013 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis

Kronikininkas apie frankų karus su saksais

Karolio Didžiojo dvaro istorikas Einhardas (770-840) apie frankų karą su saksais:
„[ir vėl] prasidėjo karas su saksais, nors atrodė, kad ji pasibaigęs. Nei vienas iš frankų pradėtų karų nebuvo toks ilgas ir baisus, kadangi saksai, kaip ir visos Germanijoje gyvenančios tautos, yra karingi iš prigimties, ištikimi demonų garbinimui ir priešiški mūsų religijai (...). Buvo ir kitų priežasčių dėl kurių nė dienos nepraeidavo be konfliktų, kadangi mūsų ir saksų pasienis beveik visur driekėsi lygumomis, išskyrus vietas kur didelės girios ir uolos atskirdavo vienus nuo kitų. Kitaip ten irgi būtų įsiplieskusios žmogžudystės, plėšimai bei gaisrai. Frankai buvo tiek įtūžę, kad nusprendė eiti prieš saksus atviru karu, kuris buvo pradėtas ir tęsėsi trisdešimt metų su didžiuliu narsumu iš abiejų pusių". 

"Šios kovos atnešė daugiau žalos saksams nei frankams. Jis [karas] galėjo būti baigtas greičiau jei ne saksų klasta. Sunku pasakyti, kiek kartų nugalėti ir karaliaus [turimas omenyje Karolis Didysis] meldžiantys saksai pasiduodavo, žadėdavo klausytis nurodymų, atsiųsdavo savo įkaitus ir priimdavo mūsų pasiuntinius. O keletą kartų jie buvo tiek nusilpę, kad netgi žadėjo priimti krikščionybę bei atsisakyti nuo demonų garbinimo. Tačiau kiek kartų jie žadėjo tai padaryti, tiek pat kartų sulaužydavo savo pažadus. Neįmanoma suprasti, prie kurio iš šių dviejų variantų jie buvo labiau linkę. Po to kai prasidėjo karas, neprabėgdavo ir metai, kaip jie keisdavo savo nuomonę. Bet tvirta karaliaus dvasia bei jo pastovumas negalėjo būti įveiktas saksų klastos (...) Karolis neleisdavo, kad klastūnai išvengtų atpildo. Pats [Karolis] keršydavo už klastą ir skirdavo jiems pelnytą bausmę (...) tol, kol visi besipriešinantys buvo sutriuškinti ir pripažino jo valdžią. Manoma, kad daugelį metų vykęs karas pasibaigė tada kai saksai priėmė karaliaus sąlygas: nusigręžė nuo demonų garbinimo, priėmė krikščioniško tikėjimo paslaptis ir, susivieniję su frankais, sudarė vieningą tautą“.

Paveikslėlyje saksų vado Vidukindo įkalinimas (Werner Graul "Golgatha des Nordens" Wölund Verlag Erfurt 1937).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą