2013 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis

Ką reiškia pavadinimas "Slabada" ir kodėl jų Lietuvoje tiek daug?

Paėmęs „Lietuvos kelių atlasą“ vietovardžių rodyklėje suskaičiavau apie 40 kaimų pavadinimu Slabada (įskaitant tokius kaip Slabadėlė, Slabadiškė, Slabadka, Slabodka ir pan.). Skaičiavau ne šiaip sau, o tiesiog pasidarė įdomu kodėl šis pavadinimas ganėtinai paplitęs Lietuvoje ir ką jis galėtų reikšti? Be to, viena Slabada buvo ir kokie 5 – 6 km nuo mano senelių kaimo. 

Pasidomėjus pavadinimo kilme ne viename šaltinyje aptikau rašant, kad tai slaviškas pavadinimas, besisiejantis su rusišku žodžiu слобода (свобода – laisvė). Gyvenviečių tokiais pačiais pavadinimais gausu Rusijoje, Ukrainoje ir Gudijoje. Atrodytų keista, tas tiesa. Bet pabandykime išsiaiškinti kas gi buvo toji „sloboda“ Rusioje...
Pirmosios užuominos apie slobodas, kaip tam tikras gyvenvietes, siekia X – XI a. Senovėje su laisve siejamas žodis sloboda reiškė „laisvąsias gyvenvietes“, tai yra, kaimus ar jų grupes, gyventojai kurių dėl kažkokių priežasčių yra atleisti nuo tam tikrų prievolių ir mokesčių vietos kunigaikščių valdžiai. Laikinos slobodų privilegijos buvo suteikiamos ir naujakurių kaimams siekiant skatinti kolonizaciją, „naujų žemių“ įsisavinimą ir pan. Tokios slobodos turėjo visišką ar dalinę savo savivaldą bei tvarkėsi pagal save. Kai kurios slobodos, kaip autonomiški savivaldos rajonai, kūrėsi ir Rusijos miestuose ir juose gyveno daugiau užsieniečiai (pavyzdžiui, Vokiečių slabada). Pirmoje XVIII a. pusėje slobodų teisės buvo atšauktos, tačiau senieji pavadinimai liko. XX a. pradžioje Rusijoje, Ukrainoje ir Gudijoje žodis sloboda pradėjo reikšti didelį kaimą kuriame yra kelios cerkvės, o gyventojai daugiau užsiima amatais nei žemės ūkiu.
Nelabai aišku, kaip „slabados“ sąvoka ir pavadinimas atsidūrė Lietuvoje, bet tikriausiai tai įvyko cariniais laikais.
Štai vienur radau paaiškinimą, kad Lietuvoje žodžiu „slabada“ buvo vadinami laisvi nuo baudžiavos kaimai. Kitur aiškinama, kad slabadomis pavadintus kaimus kūrė iškart po baudžiavos panaikinimo išlaisvinti valstiečiai. Sutikau dar ir trečią nuomonę, kad pačiais pirmaisiais slabadų gyventojais galėjo būti rusų kolonistai, kurie savo papročiu atsinešė ir slavišką pavadinimą. Jei kas konkrečiau paaiškės, tai prie šio klausimo dar grįšiu.

3 komentarai: