2013 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis

Hitleris ir Pilsudskis

Reta foto ir mažai žinomas istorijos faktas. Hitleris 1935 m. mišiose už Pilsudskio vėlę. Mirus tuometinės Lenkijos lyderiui, vienoje katalikiškų Berlyno bažnyčių buvo pastatytas butaforinis karstas bei užklotas Lenkijos vėliava su herbu. Į pamaldas susirinko visas nacionalsocialistų partinis elitas. Savo kalbose Hitleris vadino Pilsudskį didžiu lyderiu, o į laidotuves Lenkijoje atstovauti Reichą buvo nusiųstas Geringas. 1939 metais, Vokietijai okupavus Lenkiją, prie Pilsudskio karsto Krokuvos Vavelyje buvo pastatyta vokiečių karių garbės sargyba. Kažkur yra išlikusios net tos sargybos nuotraukos.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą