2013 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis

Elgetų ir valkatų padėtis LDK

"1588 m. Trečiajame Lietuvos Statute asmenys, neturėję dokumento, rodančio, kas jis, iš kur, kam tarnavo ir kur eina, turėjo būti nuplakami rykštėmis ir išvaromi iš miestų ir miestelių, o už tokių asmenų laikymą, slėpimą buvo numatytos bausmės. Dar griežtesnę buvo 1683 m. Seimo konstitucija, leidusi besibastančius, neturinčius tarnybos, niekam nepriklausančius asmenis suimti, pasilikti ir versti dirbti neribotą laiką. Miestų teismai valkatas už menkiausius nusikaltimus baudė mirties bausme" (R.Praspaliauskienė, Nereikalingi ir pavojingi: elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje). Piešinyje elgetų ir valkatų išvarymas Vilniuje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą