2013 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis

Ankstyviausias geriamojo rago vaizdavimas.

Tai vadinamoji Loselio Venera (pranc. Vénus de Laussel ) - maždaug 42 cm aukščio kalkakmenio bareljefas, kuriame pavaizduota ragą laikanti moteris. Šiam senojo meno kūriniui apie 25 000 metų (vėlyvojo paleolito Gravėtės kultūra), o rastas jis 1911 metais vykdant kasinėjimus prie Loselio kaimo Pietų Prancūzijoje.
Ragas (greičiausiai, stumbro ar tauro) moters rankoje papuoštas 13 įrantų, kurių reikšmė nežinoma. Vieni jas sieja su mėnulio ciklais metuose, kiti - su moteriškais menstruacijų ciklais (tai buvo matriarchalinės Senosios Europos kultūros), treti teigė, kad įrantos galėjo nieko nereikšti ir buvo tik tikslesnės detalizacijos detalė. Tai pats ankstyviausias geriamojo rago vaizdavimas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą