2013 m. rugsėjo 5 d., ketvirtadienis

1556 m. Lietuvos Statutas reglamentuoja žydų išvaizdą


„...žydai patys ir jų žmonos brangiais apdarai bei auksinių ir sidabrinių grandinių, bei auksu ir sidabru puoštų diržų ir ant kardų (aukso ir sidabro - past.) neturi nešioti; o jų nešiosena turi būti paženklinta: kepure ar berete geltona, kad galima būtų tuo ženklu aiškiai atskirti krikščionį nuo žydo“ (Lietuvos Statutas, 1556 m.).

1 komentaras: