2013 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis

1002 m. Šv. Braiso skerdynės

Iškalbingas „etninio genocido“ pavyzdys Vakarų Europoje, kaip pasakytų šviesios mūsų dienų galvos. Deja, retai teprisimenamas. 1002 metų lapkričio 13 d. pagarsėjo Šv. Braiso dienos žudynėmis, kai Anglijoje buvo išskersti beveik visi ten gyvenę danai. 


Anglosaksų karalius Etelredas II-asis, ilgai kentėjęs nuo šalį siaubusių danų puldinėjimų, nusprendė išlieti pyktį ant vietos danų bendruomenės. Anglijoje gyvenantys danai, ko gero, mažai turėjo ką bendro su savo galvažudžiais tautiečiais iš Danijos, bet būtent jie tapo atpirkimo ožiais. Etelredo planas buvo ruošiamas ypač slaptai, todėl per vieną dieną Anglijos danai buvo beveik visuotinai iškapoti. Deja, Etelredas nenumatė tos aplinkybės, kad tuometinis Danijos karalius Svenas I-asis pasinaudos tautiečių skerdynėmis ir dar labiau puldinės šalį, o netrukus visas milžiniškas keršto laivynas pasirodys prie Anglijos krantų. 1013 m. užkariautojas Svenas I-asis buvo paskelbtas Anglijos karaliumi, o Etelredas pabėgo į Normandiją.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą