2017 m. lapkričio 17 d., penktadienis

1421 m. Vienos pogromų liudijimas

1421 m. antisemitizmu pasižymėjusio hercogo Albrechto II Habsburgo iniciatyva iš Vienos išvaryti visi žydai. Apie du šimtai judėjų sudeginti tiesiog mieste, konfiskuotas jų turtas, griautos sinagogos. 

2017 m. lapkričio 8 d., trečiadienis

Didžioji Miuncheno aludė „Bürgerbräukeller“

1923 m. lapokričio 8-9 d. Miunchene įvyko vadinamasis Alaus pučas. Tą naktį A. Hitlerio vadovaujami nacionalsocialistai (+ garsusis kaizerio generolas E. von Ludendorffas) pabandė užgrobti valdžią mieste. Perversmas nepavyko, žuvo 16 fiurerio bendražygių, A. Hitleris kuriam laikui nuteistas kalėti. Bet įrašas ne visai apie tai, o apie patį Alaus pučo pavadinimą. 

2017 m. lapkričio 7 d., antradienis

Atjojo ulonai...į Vilnių ir Lvovą

„Atjojo ulonai“ (Przybyli ułani) – kariška lenkų daina. Melodija liaudies, o žodžius 1914 m. sukūrė Feliksas Gwiżdżas. Tiesa, tų žodžių variantų yra nemažai. Pats teksto autorius Pirmojo pasaulinio karo metais stojo tarnauti į prieš rusus kovojusius Lenkų legionus, kuriems vadovavo J. Pilsudskis. 

2017 m. lapkričio 6 d., pirmadienis

1943 m. Vatikano bombardavimas

1943 m. lapkričio 5 d. 20.10 val. bombarduotas Vatikanas. Iki 2010 m. manyta, kad Šventąjį Sostą bombardavo britai, bet pasirodė, kad tai padarė italai. Bombos numestos su tikslu sunaikinti Vatikano radija, kuris, kaip įtarta, perduoda sąjungininkams koduotas žinutes. Pataikyta į keramikos dirbtuves ir kelis pastatus. Per bombardavimą žmonės nenukentėjo. 

2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Spėjamas kunigaikščio Jaroslavo Vsevolodovičiaus šalmas

1808 m. Vladimiro gubernijos valstietė A. Larionova žemėje atrado senovinį šalmą, kuris netrukus pateko į vietos dvasininko rankas. Dvasininkas šalmą išsiuntė Rusijos carui Aleksandrui I, o tas perdavė istorikams. 

2017 m. spalio 12 d., ketvirtadienis

Wilhelmas II ir daugybė jo uniformų

Sakoma, kad Vokietijos kaizeris Vilhelmas II mėgo puošnius mundurus. Nors kas, tiesą sakant, iš tų laikų monarchų jų nemėgo? Tačiau įdėmiau patyrinėjus įvairias kaizerio nuotraukas pamatai, kad mėgo jis pozuoti su įvairių šalių karine uniforma. 

2017 m. spalio 10 d., antradienis

JAV kariuomenės kapralo P. J. Vaitiekūno kapas

Kiekvienas iš musų filmuose yra matęs amerikiečių karių kapines ir didžiuliuose plotuose baltuojančias kryžių eiles. Žinoma, kad tokių tokių kapinių galima rasti ir Europoje. Daugelis per Antrąjį pasaulinį karą kritusių amerikiečių karių palaidoti šiaurinėje šalies dalyje.

2017 m. liepos 28 d., penktadienis

Raguoti lietuviai dūmoja...

Paneiginėti, kad vikingų šalmai buvo be ragų jau tapo taip pat įprasta, kaip ir kadaise juos vaizduoti su ragais. Ragai tapo įvaizdžiu, netgi komercija, ką liudija populiarios atributikos pardavimai.

2017 m. liepos 21 d., penktadienis

Francišekas Duchinskis ir jo rusų tautos kilmės teorija

1816 m. dabartinės Ukrainos teritorijoje nusigyvenusių šlėktų šeimoje gimusį Francišeką Duchinskį (Franciszek Henryk Duchiński) labiausiai išgarsino ne moksliniai laipsniai, ne etnografijos ir istorijos darbai, ir net ne tai, kad jis buvo Paryžiaus etnografų draugijos viceprezidentas. Labiausiai šio pono pavardę išpopuliarino savita teorija apie rusų tautos kilmę. Šiais laikais jis neabejotinai būtų pavadintas didžiausiu rusofobu.

Karalienė Europa

Karalienės Europos (lot. Europa Regina) motyvas Senojo Žemyno kartografijoje atsirado maždaug XVI a. Viduramžiais pasaulio centru laikyta Jeruzalė, tad Europa, atskirai nuo Rytų kraštų, vaizduota be galo retai.