2017 m. spalio 12 d., ketvirtadienis

Wilhelmas II ir daugybė jo uniformų

Sakoma, kad Vokietijos kaizeris Vilhelmas II mėgo puošnius mundurus. Nors kas, tiesą sakant, iš tų laikų monarchų jų nemėgo? Tačiau įdėmiau patyrinėjus įvairias kaizerio nuotraukas pamatai, kad mėgo jis pozuoti su įvairių šalių karine uniforma. 

2017 m. spalio 10 d., antradienis

JAV kariuomenės kapralo P. J. Vaitiekūno kapas

Kiekvienas iš musų filmuose yra matęs amerikiečių karių kapines ir didžiuliuose plotuose baltuojančias kryžių eiles. Žinoma, kad tokių tokių kapinių galima rasti ir Europoje. Daugelis per Antrąjį pasaulinį karą kritusių amerikiečių karių palaidoti šiaurinėje šalies dalyje.

2017 m. liepos 28 d., penktadienis

Raguoti lietuviai dūmoja...

Paneiginėti, kad vikingų šalmai buvo be ragų jau tapo taip pat įprasta, kaip ir kadaise juos vaizduoti su ragais. Ragai tapo įvaizdžiu, netgi komercija, ką liudija populiarios atributikos pardavimai.

2017 m. liepos 21 d., penktadienis

Francišekas Duchinskis ir jo rusų tautos kilmės teorija

1816 m. dabartinės Ukrainos teritorijoje nusigyvenusių šlėktų šeimoje gimusį Francišeką Duchinskį (Franciszek Henryk Duchiński) labiausiai išgarsino ne moksliniai laipsniai, ne etnografijos ir istorijos darbai, ir net ne tai, kad jis buvo Paryžiaus etnografų draugijos viceprezidentas. Labiausiai šio pono pavardę išpopuliarino savita teorija apie rusų tautos kilmę. Šiais laikais jis neabejotinai būtų pavadintas didžiausiu rusofobu.

Karalienė Europa

Karalienės Europos (lot. Europa Regina) motyvas Senojo Žemyno kartografijoje atsirado maždaug XVI a. Viduramžiais pasaulio centru laikyta Jeruzalė, tad Europa, atskirai nuo Rytų kraštų, vaizduota be galo retai.

2017 m. liepos 20 d., ketvirtadienis

Kaip Nikolajus II kates ir šunis šaudė

Paskutinis Rusijos caras Nikolajus II, kaip ir visi jo rango žmonės, mėgdavo pamedžioti. Ji mielai griebdavo šautuvą ir su savo svita traukdavo laimikio. Tačiau tenka pasakyti, kad monarchas medžiojo ne tik laukinius miškų žvėris ir paukščius, bet ir, pavyzdžiui,... kates. Carui įprastas dienoraščio įrašas: „Šiandien bevaikščiodamas nušoviau kelias kates“ (arba varnas).

2017 m. liepos 19 d., trečiadienis

Padegėjas ir šuva Ezekielis diu Ma

Lietuviams Ezekielio diu Ma (1630-1703, Ezéchiel du Mas, comte de Mélac) pavardė mažai kam žinoma, bet štai Pietvakarių Vokietijoje apie šį karaliaus Liudviko XIV generolą sklido labai nekokia šlovė.

2017 m. liepos 18 d., antradienis

Kaizerio kareivis Lietuvoje: Ivero Henningseno laiškai ir piešiniai

Leidykla „Briedis“ pradeda leisti naują knygų seriją „I pasaulinis karas“ bei pristato šios serijos knygą „Kaizerio kareivis Lietuvoje: Ivero Henningseno laiškai ir piešiniai“.

2017 m. liepos 2 d., sekmadienis

Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motinos vainikavimo ceremonija.

Lygiai prieš 90 metų, tai yra, 1927 m. liepos 2 d., Vilniuje vainikuotas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas. Pagrindinės iškilmės vyko Katedros aikštėje, ceremonijai vadovavo aukščiausias Lenkijos Katalikų bažnyčios hierarchas – Varšuvos arkivyskupas, kardinolas Aleksandras Kakowskis.

2017 m. birželio 27 d., antradienis

Kaip vokiečiai guralių SS dalinį formavo

Guraliai (gόrali – kalniečiai) – Pietinėje Lenkijoje gyvenanti etninė grupė. Lenkai guralius laiko lenkais, tačiau patys guraliai taip mano ne visuomet. Kartais teigiama, kad guralių kilmėje susipynė vakarų slavų ir Balkanų valachų šaknys. Nuo lygumų lenkų guraliai skirasi tautiniu kostiumu, tarme, turi savitas tradicijas. Jų „separatistinė“ gurališkoji savimonė niekada nebuvo pernelyg stipri.